Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník souhlasí s tím, aby Zhotovitel Printing Solutions Prague s.r.o. (dále též jako — «PrintPrague.cz»), jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti se svou činností.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Zákazník souhlas uděluje dobrovolně, na dobu neurčitou. Zákazník může tento výše udělený souhlas kdykoliv bez udání důvodu písemně odvolat.

Podle §§ 11 a 21 uvedeného zákona má zákazník právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich odstranění i právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Při registraci na stránkách printprague.cz, a také potvrzením objednávky Zákazník souhlasí se shromažďováním a případným zpracováním osobních údajů (jméno, adresa, telefon, emailové spojení) ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto údaje budou Zhotovitelem PrintPrague.cz použity v souladu s platnými právními předpisy výhradně za účelem informování o produktech z obchodní nabídky a pro jiná obchodní sdělení ze strany Zhotovitele nebo vyhotovení objednávky a nebudou poskytovány žádným třetím osobám s výjimkou zástupců Zhotovitele a to tam, kde jsou tyto informace nutné pro vyhotovení předmětné zakázky případně dopravy zakázky.

Zákazník souhlasí s tím, že mu ze strany Zhotovitele mohou být na e-mail zadaný při objednávce zasílány informace charakteru obchodního sdělení.

Výrobce má právo na změnu v souhlas se zpracováním osobních údajů. Při změně v aktuálním znění Zhotovitel musí ukazovat datum poslední aktualizace. Nová verze souhlasu se zpracováním osobních údajů vstoupí v platnost od okamžiku jeho umístění na internetových stránkách PrintPrague.cz. Aktuální verze se vždy nachází na stránce zde.